گارانتی

 

شرکت یاکس با اتکا بر تجربه چندین ساله خود (دو دهه) و همچنین با اطمینان بر کیفیت متریال و تولید خود، به عنوان مزیتی قابل توجه دراین صنعت، امکان استفاده از حمایت گارانتی 10 ساله و خدمات پس از فروش را بر روی محصول خود در نظر گرفته است.