5+1
2019
پایان یافته

معمار :

زهرا آرمند و مصطفی امیدبخش

کارفرما :

دفتر معماری رویداد

موقعیت مکانی پروژه :

اقدسیه

 

 

این پروژه بیانگر آن است که لزوما هنر در خلق پیچیدگی‌ها نیست! بلکه گاهی خلاقیت در چگونه محوسازی پیچیدگی‌هاست، که اثر هنری ویژه‌ای را به وجود می‌آورد. در اینجا، همچنین با در هم فرو بردن احجام از دو نسل هنری، نمایشی شبیه به هنر پست مدرن نیز به تصویر کشیده شده است.