گراندو
2019
پایان یافته

معمار :

علیرضا تغابنی

کارفرما :

گروه نکسا

موقعیت مکانی پروژه :

زعفرانیه

این طرح، استحاله‌ای است از «تئوری جزء به کل و از کل به جزء» یا «همه از آنیم و به سوی آن نیز باز می‌گردیم». مجموعه‌ای از احجام که حجم کامل و واحدی را می‌سازند و برعکس. مجموعه‌ای که در خود، هم نگاه موشکافانه را به ساده‌ترین احجام و اشکال دارد و هم ساده نگریستن به پیچیدگی‌ها.